Saturday, 13 May 2017

8. HONOUR / AWARD / CONFERMENT

a) Honour and Award of Malaysia Prisons Deportment

1992               -           Riben Kelakuan Baik
1999               -           Pingat Ketua Pengarah Penjara  (Perak)
2003               -           Pingat Perkhidmatan Setia
2005               -           Pingat Cemerlang Penjara
2005               -           Pingat Pekerti Penjara
2007               -           Pingat Perkhidmatan Am
2009               -           Pingat Bakti Setia Menteri Dalam Negeri
2012               -           Pingat Setia Penjara
2015               -           Pingat Ketua Pengarah Penjara Pertama
 


b) Conferment of Home Affairs Ministry

01.11.2013    -           Pingat Kedaulatan Negara (P.K.N)


c) Conferment of States


01.04.2015              Darjah Indera Mahkota Pahang (DIMP)
15.01.2011    -           Darjah Setia Negeri Sembilan (DNS)

No comments:

Post a Comment